Polityka prywatności

1. Dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego działającego pod adresem kellybubble.shopshood.com (dalej: Sklepem Internetowym) przetwarzane są przez Kalinę Bańkę Kelly Bubble z siedzibą w Dąbrowie Górniczej Al.Zwycięstwa 4a/8 adres poczty elektronicznej: bykellybubble@gmail.com który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).

2. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych:

Klientów Sklepu Internetowego, działającego pod adresem kellybubble.shopshood.com oraz innych osób fizycznych, które korzystają z Serwisu działającego pod adresem kellybubble.shopshood.com a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach ww. Serwisu, osób zainteresowanych kontaktem z firmą w jakimkolwiek celu (np.zapytania)

3. Dane osobowe, które Klient powierza w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:

3.1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w zakresie realizacji składanych przez Klienta Zamówień. Administrator udostępnia dane Klientów jedynie podmiotom wspierającym świadczenie usług drogą elektroniczną (obsługa serwera; usługi płatnicze; usługi doręczeniowe – poczta, kurier) które konieczne są ze względu na reazliację zamówienia. Bez tych danych realizacja Umowy Sprzedaży nie będzie możliwa. Złożenie zamówienia jest więc jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3.2. w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (reklamacji, zwrotu Towaru);

4. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu, a nie będących Klientami e-Sklepu przetwarzane są przez Kelly Bubble Kalina Bańka z siedzibą w Dąbrowie Górniczej Al.Zwycięstwa 4a/8 adres poczty elektronicznej: bykellybubble@gmail.com w celu:

4.1. dostosowania Serwisu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,

4.2. ewentualnego dochodzenia roszczeń,

4.3. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także

4.4. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. Serwisu.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania w określonych przypadkach może uniemożliwić świadczenie Klientowi usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w e-Sklepie.

5.1 Kontakt z Administratorem danych osobowych, możliwy jest w następujących formach: poczta elektroniczna bykellybubble@gmail.com , Telefon; 515455717 (w dni robocze – od pn. do pt. 10.00-17.00 ), Media społecznościowe; https://www.facebook.com/by.kellybubble i  instagram.com/bykellybubble, Korespondencja papierowa; „Kelly Bubble” Kalina Bańka, Al.Zwycięstwa 4a/8 42-520 Dąbrowa Górnicza

6. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, kontaktując się w tym celu z administratorem danych. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów e-Sklepu oraz usług oferowanych w jego ramach, Klient traci możliwość korzystania z nich.

7. Jeżeli Klient umieszcza w serwisie Sklepu Internetowego jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

8. Firma zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta lub tej osoby.

9.Kelly Bubble Kalina Bańka dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu i ochronić je przed działaniami osób trzecich oraz stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony danych.

10. Podjęte przez Kelly Bubble Kalina Bańka AL.Zwycięstwa 4a/8 42-520 Dąbrowa Gónicza NIP: 6292435416 adres poczty elektronicznej: bykellybubble@gmail.com działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.

11. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności proszę kierować na adres: bykellybubble@gmail.com